Skip to main content

Persoonsgegevens

Gegevensbescherming

CBConseil srl, hierna “CBConseil”

Rue de la Résistance 89 – 7131 Binche

BE067 1575 243

064 22 31 63

gregory.bayeul@cbconseil.be 

CBConseil respecteert uw privacy en garandeert dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk blijven. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verzamelen indien u gebruikmaakt van onze diensten, de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Wij lichten ook toe welke uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoelang wij deze bijhouden. Indien u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u deze stellen aan gregory.bayeul@cbconseil.be.

Doeleinden van de verwerking en bewaartermijn 

CBConseil verzamelt en verwerkt de u betreffende gegevens voor de hieronder vermelde doeleinden. Hiertoe gebruiken wij zowel de door u verstrekte gegevens als de gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren de persoonsgegevens zolang als nodig is voor de beoogde doeleinden of tijdens de bij wet voorgeschreven periode (bewaarverplichting van boekhoudkundige documenten…).

Een offerte opstellen – Uw bestelling uitvoeren

Om een offerte op te stellen of uw bestelling uit te voeren, hebben wij uw naam, e-mailadres, adres, leveringsadres, betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Wij zijn bij wet verplicht de gegevens over uw bestelling gedurende zeven jaar bij te houden.

Rechtsgronden van de verwerking 

CBConseil verwerkt de persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

  • toelating (bijv. verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen; verzamelen van gevoelige gegevens)
  • noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (uitvoeren van uw bestelling…)
  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen te behartigen

Wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgrond van de toestemming, hebt u altijd het recht de gegeven toestemming in te trekken.

Doorgifte aan derden 

CBConseil verkoopt de u betreffende persoonsgegevens niet aan derden. Wij delen uw gegevens intern met onze medewerkers (werknemers of zelfstandigen). Bovendien delen wij de u betreffende gegevens enkel met derden voor

  • de uitvoering van uw bestelling;
  • het opstellen (en verspreiden) van nieuwbrieven en uitnodigingen.

Onze medewerkers en derden op wie wij een beroep doen moeten ook de vertrouwelijkheid van de u betreffende gegevens respecteren. Wij garanderen dat zij alle hiertoe vereiste beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met leveranciers in de Europese Economische Ruimte.

Cookies 

Bij uw bezoek aan onze website worden er geen cookies (tekstbestandjes) op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen.